Har du blivit uppringd?

Har du blivit uppringd från någon på GfK? Sannolikt är du slumpmässigt utvald för att erbjudas möjlighet att delta i någon av våra marknadsundersökningar. Vi kan också ha fått ett kund-/medlemsregister av någon av våra uppdragsgivare. Marknadsundersökningar omfattas inte av NIX-registret så även du som är ansluten dit kan ha mottagit ett samtal från oss.

Du är alltid anonym

GfK intresserar sig i regel inte för vad människor tycker på individnivå. Istället slår vi samman många människors svar för att skapa överskådliga analyser av vissa data. Det kan bland annat röra sig om tendenser och attityder bland en viss grupp människor eller samhället i stort. Individspecifika svar lämnas därmed aldrig vidare och du kan med andra ord känna dig helt trygg med att det du säger förblir anonymt samt att din personliga integritet värnas.

Tyst i luren?

Möttes du av tystnad då du svarade på ett samtal från oss? Bara lugn, det har nämligen en fullt naturlig förklaring. Ibland använder vi en autodialer som ringer upp flera personer samtidigt. Det kan då hända att du hinner svara just ögonblicket efter att telefonisten påbörjat ett samtal med en annan person. Vi försöker självklart minimera uppkomsten av så kallade tysta samtal.

NIX-ansluten

Är du ansluten till NIX och undrar varför vi trots detta ringt upp dig? Vi förstår att du blir fundersam. Marknadsundersökningar omfattas emellertid inte av NIX-registret varför vi även kontaktar dig. Det står dig självklart helt fritt att avböja medverkan.

Har du hemligt nummer

Det händer att vi ringer upp människor som har hemligt nummer. Om så är fallet beror det inte på att vi fått tillgång till dina uppgifter utan att vi ibland slumpar fram nummer för att skapa ett så brett urval av deltagare som möjligt. I vissa fall innebär det att numret saknar abonnent, andra gånger att vi råkar slå ett hemligt telefonnummer.

Vi följer alla tillämpliga regelverk

Vi är medlemmar i SMIF, ”Föreningen Svenska Marknadsinformationsföretag”. SMIF utgörs av branschens åtta största företag. Dessa följer gällande regler för marknadsundersökningar som, på internationell nivå, sätts av ICC och ESOMAR.

ERM (Etiska Rådet för Marknadsundersökningar) övervakar all svensk undersökningsverksamhet.

Kontakta oss med frågor

Fann du inte svaren du sökte här. Välkommen att kontakta oss med dina funderingar.