Info och kontakt

Hos GfK finner du ett komplett team av experter inom marknadsundersökningar. Våra medarbetare kompletterar varandra optimalt för att kunna leverera de grundligaste analyserna och skarpaste insikterna till våra uppdragsgivare.

För att täcka våra kunders skiftande behov arbetar vi på såväl global som lokal nivå. Allt med främsta syfte att kunna tillhandahålla den mest relevanta och senast uppdaterade informationen som finns att tillgå inom både nya och sedan länge strategiskt viktiga områden.

Vi förser dig med just den data som du behöver för att maximera utvecklingen av din verksamhet.

Johan Lagerholm

Retail

Krister Wendin

Automotive

Bo Engström

FMCG

Peter Nilsson

B2B and Services

Kristina Thor

Consumer Goods

Jan Olsson

Health