Marknadsundersökningar Göteborg

Letar ni efter en aktör som utför strategiska marknadsundersökningar i Göteborg med omnejd – Ta kontakt med GFK. Vi är ett välrenommerat företag med många år i branschen och flera världsledande bolag i vår kundstock. Vi vet vilken information som får er verksamhet att lyfta! Kontakta oss för att diskutera hur ni kan dra nytta av våra undersökningar.

Information är nyckeln till framgång

Bland det viktigaste du behöver för att nå hela vägen fram till dina potentiella kunder är att målgruppsanpassa din kommunikation. Detta är i stort sett omöjligt att åstadkomma om du inte har god insyn i vilka din kundgrupp består av och i sin tur vad dessa har för förväntningar på dina produkter eller tjänster.

Information är nyckeln till framgång. Ju bättre insatt du är i hur ditt varumärke uppfattas desto större är möjligheterna till strategisk och effektiv målgruppsanpassning. Vi utför undersökningar i syfte att förse företag och organisationer med relevant information om deras verksamhet.

Vill du komma i kontakt med ett företag som utför marknadsundersökningar i Göteborg med omnejd, välkommen till GfK. Vi hjälper dig!